admin

Posts

11 POSTS

Comments

0 COMMENTS

Social

Không có thói quen nào tự sinh ra hay tự mất đi, tất cả chúng đều được hình thành từ suy nghĩ, hành động...
Thành công là 1 thứ gì đó khó xác định, không ai có thể định nghĩa được thành công cả. Với người kết quả...
Đây là 1 câu hỏi mình tình cờ đọc được trên group Nagoya Baito. Nhưng điều mà mình bất ngờ và ấn tượng với...
Có rất nhiều quan điểm khác nhau về con đường dẫn đến thành công. Người thì bảo phải vào đại học, người thì bảo...
Trong cuộc sống và công việc, ai cũng muốn mình thành công. Tuy nhiên, con đường đi đến thành công của mỗi người không...

Recent posts

Recent comments